top of page

Zwroty

Większość sprzedawanych przez Firmę Miminkoo produktów jest wykonywana „na zamówienie”- nosi indywidualne cechy wskazane przez kupującego (wymiar, preferowany sposób zapięcia, hafty, itp.), dlatego prosimy o przemyślane zakupy, gdyż w takich wypadkach nie obowiązuje prawo do 14-to dniowego zwrotu towaru kupionego poprzez sieć internet (USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Art.10, pkt.3, pkt 4).


14- to dniowy okres zwrotu na mocy powyższej ustawy obowiązuje w przypadkach, gdy zamówiony produkt, jest ofertą standardową, bez naniesionych cech szczególnych- t.j.: indywidualnego wymiaru, sposobu zamknięcia, kolorystyki, haftów, imion czy monogramów, itp.


Ponadto informujemy, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje wyłącznie konsumentom (stanowi o tym art. 7 pkt. 1 przywołanej ustawy), czyli osobom fizycznym dokonującym zakupu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową.

Więcej informacji: Regulamin

Reklamacje

Gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat, od momentu wydania towaru Klientowi,

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń mechanicznych wynikłych z niepoprawnego użytkowania, a także pogorszenia jakości produktów w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niestosowania się do instrukcji konserwacji produktów.

Więcej informacji: Regulamin

bottom of page